کلام رهبری

امروز اینترنت و ماهواره و وسایل ارتباطی بسیار متنوع وجود دارد و حرف ، آسان به همه جای دنیا میرسد . میدان افکار مردم و مومنین ، عرصه کارزار گوناگون است . امروز در یک میدان جنگ و کارزار حقیقی قرار داریم . این کارزار فکری به هیچ وجه به زیان ما نیست ، به سود ماست . اگر وارد این میدان شویم و آنچه که نیاز ماست از مهمات تفکر اسلامی و انبارهای معارف الهی و اسلامی بیرون بکشیم و صرف کنیم ، قطعاً برد با ماست ، لیکن مساله این است که ما باید این کار را بکنیم. (مقام معظم رهبری در جمع طلاب کرمان 11/02/1384)

/ 0 نظر / 15 بازدید