همایش کویرنوردی و پرواز بادبادک

به ابتکار پایگاه سیدالشهدا کارخانجات تعمیرات لکوموتیو بافق در مورخه 8/9/87 در ریگزار های حسن آباد شهرستان بافق با حضور خانواده های پرسنل کارخانجات لکوموتیو بافق همایش پیاده روی و کویرنوردی و پرواز بادبادک صورت گرفت و هدایایی نیز در پایان مراسم به شرکت کنندگان اهدا شد.

 

 

/ 0 نظر / 30 بازدید