بسیجی در کلام رهبری

مقام معظم رهبری:

بسیجى ، هر یک از آحاد ملت است که در هرجایى که به حضور او نیاز هست ، آماده باشد. دامنه ى بسیج ، خیلى وسیع است . بسیج را نباید در نیروى مقاومت بسیج خلاصه کرد. نیروى مقاومت بسیج با فعالیت و ابتکار و حضور خود، مانند لکوموتیوى است که قطار عظیم بسیجِ ملت ایران را به پیش مى راند؛ بنابراین دامنه ى بسیج ، خیلى وسیعتر از نیروى مقاومت بسیج است . کشور به نیروى مقاومت بسیج نیاز دارد؛ اما به بسیج عظیم مردمى در همه ى میدانهاى فرهنگى ، سیاسى ، اقتصادى و اجتماعى و آن وقتى که لازم باشد نظامى نیز نیازمند است .

/ 1 نظر / 12 بازدید