کلام رهبری

اینترنت که به وجود آمد ، یک ابزار اختصاصی نبود ما هم میتوانیم از آن استفاده بکنیم یعنی یک راه دو طرفه است . اگر دشمن می­تواند از علوم ارتباطات و از پیشرفتها و تازه­های علمی این رشته استفاده کند ، ما هم میتوانیم استفاده کنیم . از همان شیوه­هایی که ضلالت منتشر می­کنند ، ما استفاده کنیم و هدایت را منتشر کنیم.

«مقام معظم رهبری»

/ 0 نظر / 11 بازدید